Nog even geduld a.u.b…..

Bij de presentatie van het coalitieakkoord in mei hebben wij verteld dat wij daarin concrete afspraken hadden gemaakt over een aantal thema’s waarvan wij menen dat een langetermijnvisie noodzakelijk is (duurzaamheid en woningbouw, samen met andere thema’s in het fysieke domein die hier nauw verband mee houden). Daarna zijn wij gelijk doorgegaan met gesprekken met de andere partijen over het opstellen van een raadsakkoord. In dit raadsakkoord willen wij afspraken maken over andere thema’s die aan bod moeten komen deze raadsperiode, waaronder thema’s in het sociaal domein.

Met een raadsakkoord stel je maatschappelijke vraagstukken centraal en leg je met de andere partijen een gezamenlijke strategische koers vast (wat verwacht je van het college en welke rol zie je voor de raad). Je geeft een duidelijke richting aan de thema’s waar een meerderheid van de raad mee aan de slag wil, zonder dichtgetimmerde oplossingen vooraf. Dit biedt ruimte gedurende de raadsperiode voor profilering van alle partijen met positieve politiek, met debat gefocust op inhoud en het zoeken naar oplossingen. Je kunt dus voor deze thema’s makkelijker inspelen op (maatschappelijke) veranderingen.

Niet alle onderwerpen die wij als P21 belangrijk vinden zullen opgenomen kunnen worden in de coalitie- of raadsakkoorden. Er zijn onderwerpen waarvoor er op dit moment geen meerderheid in de raad te vinden is. Ook moeten wij als raad (moeilijke) keuzes maken qua prioritering. Maar (net als iedere fractie) staan wij natuurlijk vrij gedurende de raadsperiode meerderheden voor andere onderwerpen te zoeken en deze onderwerpen te agenderen.

De keuze om (naast het coalitieakkoord) een raadsakkoord op te stellen is niet een keuze voor de makkelijkste weg. Het proces vergt tijd. Niet alleen omdat je met meer partijen te maken hebben. Maar ook omdat wij hier in de gemeente Bunnik voor het eerst een raadsakkoord opstellen. Inzet is nodig. Wantrouwen moet je zien te overwinnen. Maar stapje voor stapje komen wij vooruit en wij hebben er vertrouwen in dat wij na de zomervakantie een raadsakkoord zullen kunnen presenteren dat samen met het coalitieakkoord, met gelijke prioriteit, een integrale opdracht geeft aan het college. Wij houden jullie op de hoogte.

Fractie, P21.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.