Nieuws

Laatste nieuws uit de gemeenteraadsfractie en van het bestuur van P21.
Kijk ook op de website van de gemeente Bunnik voor actuele zaken in de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders.

P21 blog – raadslid Inge Verhoef: Leefbaarheid verbeteren voor nieuwbouw aan de Schoudermantel

Op 28 maart sprak de raad over nieuwbouwplannen aan de Schoudermantel, op de plek waar nu de Kringloopwinkel staat. Er kunnen daar zo’n 40 nieuwe woningen gebouwd worden. Het is de taak van de gemeente om de voorwaarden te stellen voor de bouw van deze woningen. Ik besprak deze voorwaarden namens P21 in de gemeenteraad. […]

Lees verder

Provinciale PvdA en GroenLinks steken groene hand uit naar Bunnik

Tijdens de thema-avond over duurzame mobiliteit op 6 maart trof de Bunnikse wethouder Eijbersen (Liberalen) een gewillig oor over zijn ambities bij sprekers en publiek. Die gaan verder dan de plannen van de VVD in de Provincie Utrecht en konden dan ook op instemming rekenen van Statenlid Julie d’Hondt (Statenlid PvdA) en David Oude Wesselink […]

Lees verder

P21 Blog: Liever een eigen bijdrage naar draagkracht voor de WMO

Nicky vander Voort, Raadslid P21: De landelijke overheid heeft besloten om de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor voorzieningen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) af te schaffen. In plaats daarvan komt er nu een vast tarief van 17,50 per 4 weken. Om deze wijziging door te voeren heeft de gemeenteraad de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Bunnik onlangs […]

Lees verder

Nieuwe fractievoorzitter voor P21

Met ingang van 11 februari 2019 is Ralph Hallo de nieuwe fractievoorzitter van de fractie van P21. Hij neemt het stokje over van Arie Viskil, die het fractievoorzitterschap niet goed meer kon combineren met zijn werkzaamheden als adviseur bij POSG. Arie Viskil hierover: “Het ontbrak mij steeds meer aan tijd om de functie van fractievoorzitter op een […]

Lees verder

P21 spreekt het CDA aan op haar optreden rond begrotingsdebat

In de raadsvergadering van 24 januari stelden P21 en de Liberalen de opstelling van het CDA tijdens het begrotingsdebat van 22 november aan de orde. Daaruit sprak wantrouwen in het college van b&w, de ambtelijke organisatie en de manier van politiek bedrijven van de coalitie. Volgens P21 tast het CDA zo het vertrouwen van onze […]

Lees verder

Scholeneiland Bunnik opnieuw onder de aandacht

De bebouwing van een deel van het groen rond het scholeneiland in Bunnik leidt opnieuw tot veel discussie en vragen vanuit bewoners van onze gemeente. Dit heeft te maken met het plaatsen van hekken voor de bouwomheining en met het indienen van een beroepschrift door ouders en omwonenden. De indieners vragen hierin aandacht voor groen en speelruimte, […]

Lees verder

P21 blog: Raadslid Inge Verhoef ‘Zonnevelden in Bunnik’

Op maandag 19 november was er een leuke bijeenkomst met inwoners over zonnevelden in de gemeente. Waar wel, waar niet en hoeveel dan? Het leverde interessante discussies op. Zonneveldenbunnik.nl De gemeente heeft een concept beleidskader opgesteld, dat je kunt lezen op de website www.zonneveldenbunnik.nl. De gemeenteraad gaat hierover binnenkort in discussie. Bijvoorbeeld over het maximum […]

Lees verder

Persbericht: Weer aandacht voor natuurbeheer Golfbaan Kromme Rijn

22 november 2018 Bezorgde inwoners en betrokkenen hebben aan de P21 fractie hun zorgen geuit over het natuurbeheer op golfbaan Kromme Rijn. Er zijn grote bomen gekapt en vlindersoorten verdwijnen door gewijzigd maaibeleid, dit alles ten behoeve van de golfsport. Ook zijn er nieuwe plannen voor uitbreiding van de golfsport waardoor nog meer natuur lijkt […]

Lees verder

P21 blog: Raadslid Wypke Zuidweg ‘Abracadabra’

Vorige week twitterde ik dat het heerlijk is dat de begroting op een overzichtelijke manier werd toegelicht in ‘t Groentje. Op één A3. Veel gemakkelijker dan de, voor een gemiddelde burger, onleesbare en 107 pagina’s tellende programmabegroting 2017-2022. Een begroting is normaal gesproken simpel. Uitgaven en inkomsten. Als de uitgaven gelijk zijn aan de inkomsten […]

Lees verder

P21 blog: fractieassistent Koen van Gulik ‘Bij ons aan tafel’

Bij ons aan tafel, in Eindhoven, ging het bij het avondeten maar over één ding: politiek. Mijn vader, lid van de PvdA, zat, vanaf het hoofd van de tafel gezien, ter linkerzijde. Tegenover hem, ter rechterzijde, zat mijn moeder en die was van de VVD. Wat hun huwelijk nog brisanter maakte: mijn vader was journalist […]

Lees verder