Nieuws

Laatste nieuws uit de gemeenteraadsfractie en van het bestuur van P21.
Kijk ook op de website van de gemeente Bunnik voor actuele zaken in de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders.

P21 verkiezingsprogramma vastgesteld

Op de ALV van 17 november is het nieuwe verkiezingsprogramma voor de periode 2022-2026 vastgesteld. Een verkorte versie in 10 punten kun je hier vinden

Lees verder

Verklaring P21 in de raad van 4 november

Verklaring in de Raad. Volkomen onverwachts en zonder enige waarschuwing dienden ze een motie van afkeuring in tegen Paul Heijmerink, wethouder van hun eigen coalitie. De Liberalen verweten, samen met de fracties van Bunniks Belang en het CDA, wethouder Heijmerink een toezegging over het versturen van een brief niet te zijn nagekomen. In die brief […]

Lees verder

Gedrag Liberalen noodzaakt tot breuk in coalitie

Persbericht, 2-11-2021 Tot zijn grote spijt moet P21 concluderen dat het coalitieakkoord, dat vier jaar geleden gesloten is met De Liberalen, onvoldoende wordt nageleefd door deze partij. Ons blijft niets anders over dan onze handen ervan af te trekken en de samenwerking met De Liberalen stop te zetten. Al enige tijd negeert onze coalitiepartner De […]

Lees verder

Aftreden van wethouder Paul Heijmerink – reactie van P21 fractie en bestuur

Stilzitten is onverantwoord De fractie van P21 vindt het buiten alle proporties dat de andere drie fracties in de gemeenteraad van Bunnik, het CDA, Bunniks Belang en de Liberalen afgelopen week een motie van afkeuring tegen wethouder Heijmerink hebben aangenomen. Dat vonden ook de heer Vernie van het CDA en mevrouw Toersen van de Liberalen, […]

Lees verder

Isoleer meer! voor een energieneutraal Bunnik

De warmtetransitie visie is nu in Bunnik vastgesteld, dit betekent dat ook Bunnik gaat proberen grote inhaalslagen te maken in het isoleren van huizen in de gemeente. Het behoud van de warmte met deze goede isolatie is een stap op weg naar een energieneutraal Bunnik. Onze gemeente loopt helaas nog achter op schema in deze […]

Lees verder

P21 zwaar teleurgesteld in wegduiken Bunnikse raad voor klimaatproblemen

24 september 2021 Donderdagavond werd het voorstel van tafel geveegd om als gemeente meer duurzame energie op te wekken om de gevolgen van het klimaatprobleem tegen te gaan. Niet alleen werd een onderzoek naar windenergie langs de A12 geblokkeerd. Maar ook de mogelijkheden om meer duurzame energie op te wekken door zonnevelden werd op de […]

Lees verder

P21 praatplaat, plannen voor de toekomst

    24 juni 2021 Inge Verhoef P21 heeft een kleurrijk beeld van Bunnik. Ik neem jullie mee langs alle kleuren van de regenboog. Het verhaal begint in het midden. Daar zie je het hart van onze gemeente. In het hart van onze praatplaat staat de inwoner van Bunnik. De inwoner die graag vitaal en […]

Lees verder

RoodGroen P21 zoekt jou

Heb jij een groen en sociaal hart, dat klopt voor een schone, leefbare gemeente waarin niemand buiten de boot valt, dan ben je bij P21 aan het goede adres. P21 is de lokale fusiepartij van GroenLinks, PvdA en onafhankelijken, die is opgericht in 1998 en die nu al 23 jaar bewijst dat breed gedragen lokale […]

Lees verder

Odijk-West: een groene en fietsvriendelijke wijk met hier en daar een knarrenhofje

15 april 2021 – Gisteravond besloot de raad van Bunnik positief over het programma van eisen voor onze nieuwbouwwijk Odijk West. Koen van Gulik voerde namens P21 het woord en hij is heel erg blij dat er 1200 woningen bij gaan komen in onze gemeente; ze zijn zo hard nodig! Als fractie hebben we samen […]

Lees verder

Terugblik op de ALV van 30 maart

Op de ALV van 30 maart werden een aantal belangrijke zaken besproken. Ons raadslid Wypke Zuidweg vertelde over de dilemma’s die spelen in het sociaal domein. Hieronder vallen onder meer de jeugdhulp, de maatschappelijke ondersteuning vanuit de Wmo en de “Participatie”. Er dreigen forse tekorten te ontstaan door de lage uitkering van de Rijksoverheid enerzijds […]

Lees verder