Nieuws

Laatste nieuws uit de gemeenteraadsfractie en van het bestuur van P21.
Kijk ook op de website van de gemeente Bunnik voor actuele zaken in de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders.

P21 blog: Raadslid Inge Verhoef ‘Zonnevelden in Bunnik’

Op maandag 19 november was er een leuke bijeenkomst met inwoners over zonnevelden in de gemeente. Waar wel, waar niet en hoeveel dan? Het leverde interessante discussies op. Zonneveldenbunnik.nl De gemeente heeft een concept beleidskader opgesteld, dat je kunt lezen op de website www.zonneveldenbunnik.nl. De gemeenteraad gaat hierover binnenkort in discussie. Bijvoorbeeld over het maximum […]

Lees verder

Persbericht: Weer aandacht voor natuurbeheer Golfbaan Kromme Rijn

22 november 2018 Bezorgde inwoners en betrokkenen hebben aan de P21 fractie hun zorgen geuit over het natuurbeheer op golfbaan Kromme Rijn. Er zijn grote bomen gekapt en vlindersoorten verdwijnen door gewijzigd maaibeleid, dit alles ten behoeve van de golfsport. Ook zijn er nieuwe plannen voor uitbreiding van de golfsport waardoor nog meer natuur lijkt […]

Lees verder

P21 blog: Raadslid Wypke Zuidweg ‘Abracadabra’

Vorige week twitterde ik dat het heerlijk is dat de begroting op een overzichtelijke manier werd toegelicht in ‘t Groentje. Op één A3. Veel gemakkelijker dan de, voor een gemiddelde burger, onleesbare en 107 pagina’s tellende programmabegroting 2017-2022. Een begroting is normaal gesproken simpel. Uitgaven en inkomsten. Als de uitgaven gelijk zijn aan de inkomsten […]

Lees verder

P21 blog: fractieassistent Koen van Gulik ‘Bij ons aan tafel’

Bij ons aan tafel, in Eindhoven, ging het bij het avondeten maar over één ding: politiek. Mijn vader, lid van de PvdA, zat, vanaf het hoofd van de tafel gezien, ter linkerzijde. Tegenover hem, ter rechterzijde, zat mijn moeder en die was van de VVD. Wat hun huwelijk nog brisanter maakte: mijn vader was journalist […]

Lees verder

P21 blog: Raadslid Inge Verhoef over “Asbest eraf, zonnepanelen erop!”

Inge Verhoef: Donderdagavond ging het in het Open Huis over een subsidieregeling voor agrariërs die hen moet stimuleren om zonnepanelen op hun schuren te leggen. Omdat in 2024 het verwijderen van asbest uit daken verplicht is, wil de gemeente twee vliegen in één klap slaan: asbest eraf, panelen erop. De agrariër die panelen gaat plaatsen, […]

Lees verder

Collegeprogramma is gepresenteerd

In de Raadsvergadering van 4 oktober is niet naast de meerjarenbegroting ook het nieuwe collegeprogramma gepresenteerd. Dit collegeprogramma geeft weer hoe het College van Burgemeester en Wethouders het Coalitieakkoord van juli 2018 wil gaan vertalen naar concreet beleid voor de komende 4 jaar. Het Collegeprogramma zal op 8 november tezamen met de meerjarenbegroting in de […]

Lees verder

P21 blog: Raadslid Anne Ruth Webbink over camping De Vliert

              Anne-Ruth Webbink: Boerderijcamping De Vliert op de Rijsbruggerweg in Bunnik is van plan de camping uit te breiden van 35 naar 100 plaatsen. Het plan omvat ook een horecagelegenheid bestemd voor gasten en ruimte voor een winkeltje met streekproducten. Voor dit plan moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. In […]

Lees verder

17 sept: Recht op Migratie? Van anti-migratiedeals naar beleid ‘om te blijven’

Op 17 september heeft de Coalitie voor de Mensenrechten in Bunnik haar jaarlijkse bijeenkomst: Recht op Migratie? Van anti-migratiedeals naar beleid ‘om te blijven’. Maandag 17 september 2018, 20.00– 22.00 uur, Gemeentehuis Bunnik, Singelpark 1, 3984 NC Odijk. Inleiding: Prof. dr. Annelies Zoomers, hoogleraar International Development Studies aan de Universiteit Utrecht en voorzitter van LANDac (Netherlands […]

Lees verder

Leden van P21 stemmen in met het coalitie-akkoord

Op de Algemene Leden Vergadering van 25 juni heeft een grote meerderheid van de aanwezige leden ingestemd met het Coalitieakkoord dat was bereikt. Er werden stevige discussies gevoerd over de vraag waarom een coalitie met het CDA niet mogelijk was, en of het bereikte akkoord wel concreet genoeg was. Uiteindelijk gaf een grote meerderheid zijn […]

Lees verder

P21 en De Liberalen bereiken een coalitie-akkoord

De besprekingen tussen P21 en De Liberalen hebben geresulteerd in een nieuw coalitie-akkoord. Duurzaamheid, klimaatbeleid, een divers woningaanbod, passende zorg en meer burgerparticipatie zijn enkele van de speerpunten  in het akkoord. De verkiezingsprogramma’s van P21 en van De Liberalen vormen een integraal onderdeel van het akkoord. Op specifieke verschilpunten zijn in het akkoord nadere afspraken […]

Lees verder