Nieuws

Laatste nieuws uit de gemeenteraadsfractie en van het bestuur van P21.
Kijk ook op de website van de gemeente Bunnik voor actuele zaken in de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders.

Wethouder Erika Spil verlaat de gemeente Bunnik, Paul Heijmerink volgt haar op

Erika Spil (P21) heeft vandaag, 24 maart, bekend gemaakt dat ze haar wethouderschap neerlegt. Ze wordt wethouder in de gemeente Voorschoten. Fractievoorzitter van P21 Inge Verhoef:  “We vinden het heel jammer dat Erika weggaat. Ze heeft veel bereikt voor Bunnik op het gebied van groen, duurzaamheid en woningbouw. Ze heeft de financiën helpen gezond te […]

Lees verder

De eerste grote stap in de energietransitie voor Bunnik is gezet!

De eerste grote stap in de energietransitie voor Bunnik is gezet! Er komt een zonneveld in onze gemeente.P21 stemde gisteren (5 maart) vòòr 2 zonneveldprojecten bij Werkhoven. Helaas wilden de andere raadsfracties alleen steun geven aan het kleinste project van 15 ha. Het zonneveld van 25 ha kreeg, ondanks de goede landschappelijke inpassing en hoge […]

Lees verder

P21 wil autoverkeer en parkeerdruk te verminderen door afspraken met bedrijven.

Op initiatief van P21 raadslid Jeroen Sterk is op 5 maart een motie in de gemeenteraad aangenomen waarin we erop aandringen dat het College afspraken maakt met lokale bedrijven over mobiliteitsplannen. In deze mobiliteitsplannen zou  het gebruik van fiets en OV moeten worden gestimuleerd en autogebruik  worden ontmoedigd. Op deze manier hopen dat autoverkeer over […]

Lees verder

P21: 2020 is het jaar van de isolatie

De gemeenteraad stemt op donderdag 13 september over een samenwerking tussen Bunnik, Montfoort, IJsselstein, Lopik, en Oudewater om te zorgen voor meer energiebesparing bij huiseigenaren. Het Rijk stelt hiervoor een subsidie beschikbaar voor het jaar 2020, om vaart te maken met de woningisolatie en met andere besparende maatregelen. De regeling heet Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). […]

Lees verder

P21 Ledenvergadering 20 februari

P21 LedenvergaderingGraag nodigen we u uit voor een ledenvergadering P21 op 20 februari. Agenda: Verslag ALV 6 maart 2019 Afsplitsing van de P21 fractie in de gemeenteraad  (toelichting vanuit bestuur) Activiteiten  en resultaten 2019 Financieel verslag 2019 en begroting 2020 Themagroepen: opzet en eerste resultaten Themabijeenkomsten 2020: ideeën ophalen Afsluiting en borrel Tijd: 20 februari […]

Lees verder

P21 start gesprek met bewoners in 4 themagroepen

P21 wil graag gebruik maken van kennis en inzichten vanuit de Bunnikse gemeenschap. Daarom wordt een viertal themagroepen opgestart waarvoor we belangstellenden willen uitnodigen. Elke groep wordt geleid door één van onze raadsleden We starten groepen op de volgende onderwerpen: Woningbouw (o.l.v. Koen Van Gulik) Groen (o.l.v. Inge Verhoef) Sociaal domein (o.l.v. Wypke Zuidweg) Verkeer […]

Lees verder

Nieuwjaarstoespraak Inge Verhoef

Onze nieuwe fractievoorzitter Inge Verhoef hield op 12 januari bij de start van de Nieuwjaarsborrel de volgende toespraak: “Zoals de meesten van jullie al vernomen hebben, zijn Astrid, Arie en Ralph uit de fractie en uit P21 gestapt. Zij gaan als zelfstandige fractie verder. Wij, de vijf overgeblevenen, vinden dit erg jammer. We waren graag […]

Lees verder

12 januari: Discussiebijeenkomst Plan Hoenderik

Nadat het lange tijd stil was rond dit plan, is het recent door het College opnieuw in discussie gebracht. Op deze bijeenkomst willen op een open manier de voors en tegens bespreken, en kijken welke randvoorwaarden eventueel zouden moeten gelden voor bouwen op deze locatie. P21 heeft in 2018 al een voorlopig standpunt over deze […]

Lees verder

Drie leden fractie P21 stappen op

Drie leden uit de fractie van P21 (Arie Viskil, Astrid, van der Stijl, en Ralph Hallo) hebben besloten op te stappen. Zij gaan als zelfstandige fractie verder. Het bestuur en de fractie van P21 waren verrast door dit  besluit en betreuren het. Wij waarderen het dat de vertrekkende raadsleden het coalitie-akkoord blijven steunen. Inge Verhoef, […]

Lees verder

N229 mag geen barrière vormen tussen nieuwbouw in Odijk West en de oude kern Odijk.

Odijk – P21 wil dat Odijk-West en Odijk één dorp wordt en wil daarom zekerheid over een oplossing voor de N229 die straks dwars tussen de nieuwe wijk Odijk-west en het bestaande dorp Odijk loopt. Ze wil dat ook vóórdat de bouwwerkzaamheden beginnen. De gehele gemeenteraad is het hierover met elkaar eens. De planvorming van […]

Lees verder