Nieuws

Laatste nieuws uit de gemeenteraadsfractie en van het bestuur van P21.
Kijk ook op de website van de gemeente Bunnik voor actuele zaken in de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders.

Beschuldigingen van de heer Baart de la Faille raken kant noch wal en zijn funest voor open debatcultuur

De heer Baart de la Faille uit in een ingezonden brief in Bunniks Nieuws (d.d.10 april 2021) vergaande beschuldigingen aan het bestuur en raadsleden van P21 en aan de burgemeester. Aanleiding is het plan Hoenderik voor de bouw van woningen aan rand van Bunnik, nabij de Kromme Rijn. De gemeenteraad heeft in oktober 2020 na […]

Lees verder

P21 standpunt over klimaat en energie, wind en zon

De discussie over windturbines en zonnevelden is de laatste weken in volle hevigheid losgebarsten, onder meer omdat er nu concreet wordt besproken  waar dit eventueel zou kunnen in de Kromme Rijn streek. Op onze website hebben we daarom het P21 standpunt over klimaat en energie, en onze visie op wind en zon op  land uiteengezet. […]

Lees verder

P21 pleit voor extra groene en veilige fietsroute Eikenpad

Gisteravond sprak raadslid Jeroen Sterk in het Open Huis over het plan voor het fietspad over het Eikenpad. Voor P21 is een fietsroute mogelijk als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan: geen aantasting van de eiken, extra aanleg van natuur en speelgroen door de aankoop van grond, en een veilig ontwerp met participatie van de […]

Lees verder

Gemeenschapskracht

Gemeenschapskracht Gemeenschapskracht is de positieve energie die vrijkomt als mensen elkaar helpen om bijvoorbeeld meer sociale cohesie, meer zorgen voor elkaar, meer gezondheid, meer (sociaal) ondernemerschap of meer participatie te bereiken. Het begint vaak met boodschappen of klusjes doen en zo bouwen mensen aan hun buurt of dorp. Soms groeien deze initiatieven uit tot (burger)organisaties […]

Lees verder

Gemeenteraad Bunnik vraagt om heroverweging Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht

Op initiatief van P21 heeft de gemeenteraad van Bunnik een brief gestuurd aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat om het besluit over de verbreding van de A27 te heroverwegen. Lees de brief hier

Lees verder

Terugblik algemene ledenvergadering P21

Op 19 november 2020 was er een algemene ledenvergadering van P21, waar een aantal grote onderwerpen op de agenda stonden zoals besluitvorming rond plan Hoenderik en de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Odijk-West. Dankzij de discussie met  de leden heeft de raadsfractie een beter beeld gekregen van door leden gewenste prioriteiten ten aanzien van de toekomstige […]

Lees verder

P21 Bunnik: “Innoveren in groen en sociaal ondanks coronacrisis”

Op 5 november sprak de gemeenteraad in Bunnik over de begroting voor de volgende jaren. Voor fractievoorzitter Inge Verhoef van P21 was het duidelijk dat we ons gelukkig mogen prijzen met de ruimte voor een open debat als je dit vergelijkt met wat wij zien van de Verenigde Staten. Dat neemt niet weg dat we […]

Lees verder

Standpunt van de P21 fractie over plan Hoenderik

De Hoenderik is voor P21 geen makkelijk woningbouwproject. De bouwlocatie ligt langs ons kroonjuweel, de kromme Rijn. Omdat dit een mooi en belangrijk gebied is voor Bunnik, in vele opzichten, hebben we een zorgvuldige afweging gemaakt. We staan nu voor het besluit, Jaren geleden is wel gewerkt aan uitgangspunten voor kaders maar een formeel raadsbesluit […]

Lees verder

Schriftelijke vragen P21 omtrent verwijdering Herfstblad

De herfst komt er weer aan en dan liggen de blaadjes in onze straten. De gemeente Bunnik heeft een beleid waarbij zichtbaar gevallen blad zoveel mogelijk wordt verwijderd. Ook is bekend dat gevallen blad een schuilplek biedt voor onder meer insecten, slakken en kleine zoogdieren als egels. Vogels zijn vervolgens voor hun voedsel weer afhankelijk […]

Lees verder

Open Huis met insprekers volgende stap in besluitvorming de Hoenderik

Morgenavond 8 oktober staat in het Open Huis de kaders voor het woningbouwplan Hoenderik op de agenda van de raad. Inwoners kunnen daar komen inspreken. Door corona gaat het allemaal net iets anders dan normaal maar iedereen die wil inspreken komt aan bod. De vergadering is live te volgen via de gemeentewebsite. Als je wilt […]

Lees verder