Nieuws

Laatste nieuws uit de gemeenteraadsfractie en van het bestuur van P21.
Kijk ook op de website van de gemeente Bunnik voor actuele zaken in de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders.

P21 praatplaat, plannen voor de toekomst

    24 juni 2021 Inge Verhoef P21 heeft een kleurrijk beeld van Bunnik. Ik neem jullie mee langs alle kleuren van de regenboog. Het verhaal begint in het midden. Daar zie je het hart van onze gemeente. In het hart van onze praatplaat staat de inwoner van Bunnik. De inwoner die graag vitaal en […]

Lees verder

RoodGroen P21 zoekt jou

Heb jij een groen en sociaal hart, dat klopt voor een schone, leefbare gemeente waarin niemand buiten de boot valt, dan ben je bij P21 aan het goede adres. P21 is de lokale fusiepartij van GroenLinks, PvdA en onafhankelijken, die is opgericht in 1998 en die nu al 23 jaar bewijst dat breed gedragen lokale […]

Lees verder

Odijk-West: een groene en fietsvriendelijke wijk met hier en daar een knarrenhofje

15 april 2021 – Gisteravond besloot de raad van Bunnik positief over het programma van eisen voor onze nieuwbouwwijk Odijk West. Koen van Gulik voerde namens P21 het woord en hij is heel erg blij dat er 1200 woningen bij gaan komen in onze gemeente; ze zijn zo hard nodig! Als fractie hebben we samen […]

Lees verder

Terugblik op de ALV van 30 maart

Op de ALV van 30 maart werden een aantal belangrijke zaken besproken. Ons raadslid Wypke Zuidweg vertelde over de dilemma’s die spelen in het sociaal domein. Hieronder vallen onder meer de jeugdhulp, de maatschappelijke ondersteuning vanuit de Wmo en de “Participatie”. Er dreigen forse tekorten te ontstaan door de lage uitkering van de Rijksoverheid enerzijds […]

Lees verder

Beschuldigingen van de heer Baart de la Faille raken kant noch wal en zijn funest voor open debatcultuur

De heer Baart de la Faille uit in een ingezonden brief in Bunniks Nieuws (d.d.10 april 2021) vergaande beschuldigingen aan het bestuur en raadsleden van P21 en aan de burgemeester. Aanleiding is het plan Hoenderik voor de bouw van woningen aan rand van Bunnik, nabij de Kromme Rijn. De gemeenteraad heeft in oktober 2020 na […]

Lees verder

P21 standpunt over klimaat en energie, wind en zon

De discussie over windturbines en zonnevelden is de laatste weken in volle hevigheid losgebarsten, onder meer omdat er nu concreet wordt besproken  waar dit eventueel zou kunnen in de Kromme Rijn streek. Op onze website hebben we daarom het P21 standpunt over klimaat en energie, en onze visie op wind en zon op  land uiteengezet. […]

Lees verder

P21 pleit voor extra groene en veilige fietsroute Eikenpad

Gisteravond sprak raadslid Jeroen Sterk in het Open Huis over het plan voor het fietspad over het Eikenpad. Voor P21 is een fietsroute mogelijk als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan: geen aantasting van de eiken, extra aanleg van natuur en speelgroen door de aankoop van grond, en een veilig ontwerp met participatie van de […]

Lees verder

Gemeenschapskracht

Gemeenschapskracht Gemeenschapskracht is de positieve energie die vrijkomt als mensen elkaar helpen om bijvoorbeeld meer sociale cohesie, meer zorgen voor elkaar, meer gezondheid, meer (sociaal) ondernemerschap of meer participatie te bereiken. Het begint vaak met boodschappen of klusjes doen en zo bouwen mensen aan hun buurt of dorp. Soms groeien deze initiatieven uit tot (burger)organisaties […]

Lees verder

Gemeenteraad Bunnik vraagt om heroverweging Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht

Op initiatief van P21 heeft de gemeenteraad van Bunnik een brief gestuurd aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat om het besluit over de verbreding van de A27 te heroverwegen. Lees de brief hier

Lees verder

Terugblik algemene ledenvergadering P21

Op 19 november 2020 was er een algemene ledenvergadering van P21, waar een aantal grote onderwerpen op de agenda stonden zoals besluitvorming rond plan Hoenderik en de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Odijk-West. Dankzij de discussie met  de leden heeft de raadsfractie een beter beeld gekregen van door leden gewenste prioriteiten ten aanzien van de toekomstige […]

Lees verder