Nieuws

Laatste nieuws uit de gemeenteraadsfractie en van het bestuur van P21.
Kijk ook op de website van de gemeente Bunnik voor actuele zaken in de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders.

P21 geeft haar kijk op heropleving coronavirus en plannen Odijk-West

 De Kranten koppen: Nederland kleurt razendsnel rood. Helaas gaat dit niet over de blaadjes aan de bomen omdat de herfst is begonnen, maar over het coronavirus wat in aantal besmettingen weer enorm is toegenomen. De regio Utrecht behoort tot 1 van de gebieden waarbij het risico ‘zorgelijk’ is. Helaas ontspringen we in het kleine Bunnik […]

Lees verder

De coalitiepartijen dragen Jocko Rensen voor als derde wethouder in Bunnik

De fracties van P21 en De Liberalen dragen gezamenlijk Jocko Rensen (53) voor als derde wethouder in Bunnik. Hiermee kiezen beide fracties conform het opgestelde profiel voor een ervaren wethouder, die goed bekend is met de bestuurlijke gremia en opgaven in de provincie Utrecht. Met zijn benoeming zal het huidige college, dat nu bestaat uit […]

Lees verder

P21 stelt vragen over sluiting zwembad

De fractie van P21 was onaangenaam verrast door de berichtgeving over de sluiting van zwembad Laco in Bunnik. We vinden het zwembad een belangrijke maatschappelijke voorziening en we staan achter het initiatief van vele inwoners die de petitie ‘Laat zwembad Bunnik niet zinken’ hebben gestart. Die petitie is inmiddels door 543 mensen ondertekend. Naast het belang voor zwemonderwijs heeft het zwembad ook […]

Lees verder

Nieuwe, derde wethouder gezocht voor college van Bunnik

Er is besloten om voor het bestuur van de gemeente Bunnik een extra wethouder te zoeken, naast Paul Heijmerink  (P21) en Ali  Dekker (Liberalen). Hieronder volgt het profiel voor de nieuwe wethouder: Bunnik zoekt een extra wethouder (0,8 – 1,0 fte) De coalitiepartijen P21 en De Liberalen zijn samen op zoek naar een derde wethouder […]

Lees verder

Wypke Zuidweg: Het virus is verschrikkelijk maar de saamhorigheid is veelbelovend!

Onderstaand de column van ons  raadslid Wypke Zuidweg in de serie “Raadspraat” voor ‘t Groentje: Het werk in de gemeenteraad staat op een laag pitje. Want hier gaat het niet over het aantal bedden op de IC. Of de vraag of kinderen naar school mogen. Dat wordt landelijk besloten. De gemeente kijkt wel of ze […]

Lees verder

Wethouder Erika Spil verlaat de gemeente Bunnik, Paul Heijmerink volgt haar op

Erika Spil (P21) heeft vandaag, 24 maart, bekend gemaakt dat ze haar wethouderschap neerlegt. Ze wordt wethouder in de gemeente Voorschoten. Fractievoorzitter van P21 Inge Verhoef:  “We vinden het heel jammer dat Erika weggaat. Ze heeft veel bereikt voor Bunnik op het gebied van groen, duurzaamheid en woningbouw. Ze heeft de financiën helpen gezond te […]

Lees verder

De eerste grote stap in de energietransitie voor Bunnik is gezet!

De eerste grote stap in de energietransitie voor Bunnik is gezet! Er komt een zonneveld in onze gemeente.P21 stemde gisteren (5 maart) vòòr 2 zonneveldprojecten bij Werkhoven. Helaas wilden de andere raadsfracties alleen steun geven aan het kleinste project van 15 ha. Het zonneveld van 25 ha kreeg, ondanks de goede landschappelijke inpassing en hoge […]

Lees verder

P21 wil autoverkeer en parkeerdruk te verminderen door afspraken met bedrijven.

Op initiatief van P21 raadslid Jeroen Sterk is op 5 maart een motie in de gemeenteraad aangenomen waarin we erop aandringen dat het College afspraken maakt met lokale bedrijven over mobiliteitsplannen. In deze mobiliteitsplannen zou  het gebruik van fiets en OV moeten worden gestimuleerd en autogebruik  worden ontmoedigd. Op deze manier hopen dat autoverkeer over […]

Lees verder

P21: 2020 is het jaar van de isolatie

De gemeenteraad stemt op donderdag 13 september over een samenwerking tussen Bunnik, Montfoort, IJsselstein, Lopik, en Oudewater om te zorgen voor meer energiebesparing bij huiseigenaren. Het Rijk stelt hiervoor een subsidie beschikbaar voor het jaar 2020, om vaart te maken met de woningisolatie en met andere besparende maatregelen. De regeling heet Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). […]

Lees verder

P21 Ledenvergadering 20 februari

P21 LedenvergaderingGraag nodigen we u uit voor een ledenvergadering P21 op 20 februari. Agenda: Verslag ALV 6 maart 2019 Afsplitsing van de P21 fractie in de gemeenteraad  (toelichting vanuit bestuur) Activiteiten  en resultaten 2019 Financieel verslag 2019 en begroting 2020 Themagroepen: opzet en eerste resultaten Themabijeenkomsten 2020: ideeën ophalen Afsluiting en borrel Tijd: 20 februari […]

Lees verder