Z. OUD Nieuws

Laatste nieuws uit de gemeenteraadsfractie en van het bestuur van P21.
Kijk ook op de website van de gemeente Bunnik voor actuele zaken in de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders.

Wethouderskandidaten bekend

Nadat op 2 mei P21 en D66 Bunnik een coalitieakkoord hebben bereikt voor de gemeente Bunnik, zijn nu de wethouderskandidaten van beide partijen bekend. Hilde de Groot (GroenLinks) en Julie d’Hondt (PvdA) worden door P21 voorgedragen als wethouderskandidaten. Ali Dekker (D66) is de wethouderskandidaat voor D66 Bunnik. De kandidaten hebben allemaal politieke en bestuurlijke ervaring […]

Lees verder

ALV 10 mei

Op 10 mei houden we een ALV waar het nieuwe coalitie-akkoord tussen P21 en D66 zal worden besproken. De agenda vindt  u hier. Locatie: Hockeyclub Bunnik, Tolhuislaan 3b, Bunnik Aanvang: 20.00 uur. U wordt verzocht zich hier op te geven voor deze ALV. Mag eventueel ook via een mail.  

Lees verder

‘Natuurlijk in Bunnik’

Met trots presenteren wij het coalitieakkoord van P21 en D66 Bunnik, ‘Natuurlijk in Bunnik’. Bent u lid van P21 dan ontvangt u binnekort het akkoord via de e-mail. Dit akkoord ligt op 10 mei voor in de Algemene Ledenvergadering van P21 ter instemming. Op deze ALV worden de leden van P21 geïnformeerd over de inhoud […]

Lees verder

Els Otterman aan de slag als formateur

P21 heeft Els Otterman (P21) gevraagd als formateur. Zij zal de coalitiegesprekken tussen P21 en D66 begeleiden. Els Otterman is inwoner van de gemeente Bunnik en kent de gemeente goed. In het dagelijks leven werkt ze sinds 2018 als hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en is lid van het Algemeen Bestuur van dit […]

Lees verder

P21 en D66 willen verdiepende gesprekken voeren

Informateur Maarten Divendal heeft verslag gedaan van zijn verkennende gesprekken voor een nieuw te vormen college. Na bespreking hiervan met alle fracties hebben P21 en D66 Bunnik besloten om samen verdiepende gesprekken te voeren voor het vormen van een coalitie. P21 en D66 hebben de ambitie uitgesproken om toe te werken naar een smal coalitieakkoord, […]

Lees verder

Over zorgzaamheid in de politiek. Afscheid Wypke Zuidweg van de gemeenteraad

Wie er vanuit zijn luie stoel naar kijkt – en die wie, ben ik, net als die luie stoel – wordt bevangen door ontzag voor de veelheid van bemoeienissen en inspanningen, van bezigheden en werkgebieden waarop Wypke zich in Werkhoven al bewoog vóór zij in 2018 tot het Raadslidmaatschap geroepen werd en tijdens het Raadslidmaatschap […]

Lees verder

Over idealisme in de politiek. Afscheid Inge Verhoef van de gemeenteraad

We gaan allemaal de politiek in omdat we iets willen betekenen voor de samenleving, voor onze medemensen, voor onze kinderen en onze kleinkinderen. We zijn in zekere zin allemaal idealisten. Maar sommigen van ons zijn idealistischer dan anderen. Inge Verhoef, dat is zo iemand. We hebben idealisten nodig in de politiek. We hebben idealisten nodig […]

Lees verder

P21 zoekt informateur en wethouder

In het duidingsdebat op maandag 21 maart sprak lijsttrekker Koen van Gulik de dank uit aan alle kiezers die P21 de grootste partij hebben gemaakt. (Lees hier de bijdrage van Koen aan het debat). P21 ziet dit als steun voor de groen sociale agenda die in het verkiezingsprogramma is opgenomen. Het lastige en onoverkomelijke punt […]

Lees verder

Veel voorkeursstemmen bij P21

Op maandag 21 maart is de officiële verkiezingsuitslag vastgesteld. P21 heeft 6 zetels gehaald. De nummer tien op de lijst, Inge Verhoef heeft genoeg voorkeursstemmen voor een zetel in de raad gekregen. Daar is P21 heel trots op. Inge is lange tijd fractievoorzitter geweest en continu aanjager van het groene beleid in de gemeente. Ze […]

Lees verder

Kiezers bedankt!

P21 wil iedereen die op ons gestemd heeft van harte bedanken voor het vertrouwen! Het ziet ernaar uit dat we 6 zetels hebben behaald, een resultaat waar we tevreden mee zijn, zeker gezien de nieuwe politieke constellatie met D66 als aparte partij. We hopen dat we de komende 4 jaar een fors deel van onze […]

Lees verder