Fractie 2022-2026

De fractie van P21 voor de raadsperiode 2022-2026 bestaat uit een team van 6 raadsleden en 2 fractie-assistenten.

Arjen Hussem / Fractievoorzitter

Contact: a.hussem@bunnik.nl

Portefeuille(s): Dorp Odijk, financiën, openbare orde, Kersenweide, industrieterrein

Arjen (48 jaar) woont ruim 20 jaar met zijn partner in Odijk. Met twee kinderen waarvan de oudste al op kamers woont heeft hij gemerkt wat een prettige plek deze gemeente is om op te groeien. Scholen, sport en clubs, alles per fiets bereikbaar en een plek waar je veel mensen leert kennen. En waar mensen elkaar helpen en samen organiseren wat er moet gebeuren. Arjen werkt in Zeist als actuaris voor pensioenfondsen en heeft ook zorgfinanciering als aandachtsgebied. Hij is eind 2021 raadslid geworden voor P21 en was eerder fractie-assistent. Groen en sociaal met deugdelijke en eerlijke financiering, dat is waar hij graag aan bijdraagt voor Odijk, Werkhoven en Bunnik.

Koen van Gulik / Raadslid

Contact: k.vangulik@bunnik.nl

Portefeuille(s): Dorp Werkhoven, buitengebied, woningbouw, burgerparticipatie

Koen (64) is uitgever in het dagelijks leven. Koen’s drijfveer om lokaal in de politiek te gaan: “Op lokaal niveau wordt de politiek bedreven die er echt toe doet, die het dichtst bij de burger staat. Daar wordt het beleid bedacht, gemaakt en gecontroleerd, dat ons allen en onze kinderen direct raakt. En daaraan draag ik graag mijn steentje bij”. (Meer willen lezen over Koen? Zie hier.)

Jenny Houtgraaf / Raadslid

Contact: j.houtgraaf@bunnik.nl

Portefeuille(s): Klimaat en duurzaamheid, omgevingsvisie

Jenny (58) heeft gewerkt als weg- en waterbouwkundig ingenieur en doet veel vrijwilligerswerk bij organisaties die zich inzetten voor mensenrechten en natuur/natuureducatie. Zij is maatschappelijk zeer betrokken, hecht veel belang aan een duurzame, klimaatneutrale samenleving en wil graag bijdragen aan een duurzame, sociale gemeente. Overleg en overeenstemming bereiken met alle betrokkenen om gezamenlijk vooruit te kunnen is altijd onderdeel geweest van haar werk en dit zet zij graag door als raadslid. Jenny woont ruim 14 jaar met haar gezin in de gemeente Bunnik. (Meer willen lezen over Jenny? Zie hier.)

Jeroen Sterk / Raadslid

Contact: j.sterk@bunnik.nl

Portefeuille(s): Dorp Bunnik, mobiliteit, stationsomgeving, juridische zaken, economisch beleid

Jeroen (55 jaar) was van 2006 tot 2010 en sinds mei 2017 deel van de fractie. Hij werkt als advocaat en zet zijn kennis en ervaring graag in voor zijn maatschappelijke betrokkenheid bij onze gemeente. Hij schakelt snel en heeft in de gemeente onder meer ervaring opgedaan op het terrein van ruimtelijke ordening, verkeer en financiën. Jeroen is opgegroeid in Bunnik en woont er zijn hele leven, met korte onderbrekingen in de omgeving.

Rob van Mourik / Raadslid

Contact: r.vanmourik@bunnik.nl

Portefeuille(s): Natuur en milieu, ondernemers/bedrijvigheid

Rob van Mourik (21 jaar) woont sinds 2003 in Bunnik. Hij heeft eerst op de Barbara school in Bunnik gezeten en heeft daarna in de regio de middelbare school gevolgd. Rob volgt nu een studie economie en bedrijfseconomie aan de Radboud universiteit in Nijmegen. Hij is al een lange tijd geïnteresseerd in de landelijke en regionale politieke ontwikkelingen en wil hier lokaal ook een verschil in gaan maken. (Meer willen lezen over Rob? Zie hier.)

Joost Lubbers / Raadslid

Contact: j.lubbers@bunnik.nl

Portefeuille(s): Sociaal domein, voorzieningen

Samen werken aan een groene, sociale leefomgeving met gelijke kansen voor iedereen. Joost Lubbers (1979) wil de gemeente Bunnik via P21 graag verder vooruit helpen aan de hand van deze uitgangspunten. Na afronding van zijn studie Nederlands recht heeft Joost bij meerdere (overheids)organisaties gewerkt als beleidsadviseur en o.a. kennis en ervaring opgedaan op het gebied van openbare orde, leefomgeving, economie en bestuur. Als de situatie het toelaat dan werkt Joost het liefst vanuit een flexibele en oplossingsgerichte insteek. Momenteel is hij actief als accountmanager bijzondere doelgroepen. Joost houdt van sporten en woont met veel plezier in het centrum van Bunnik.

Casper de Kok / Fractieassistent

Casper (21 jaar), woont al 16 jaar in Bunnik. Nu al een jaar samen met zijn kat en vriendin. Maakt al 12 jaar muziek op de muziekschool en kan erg genieten van een stuk hardlopen in Amelisweerd. Als student Economics and Business Economics aan de Universiteit Utrecht leert hij nu over hoe de economie werkt en hoe een organisatie het beste werkt. Ondanks bij de slager van Bunnik gewerkt te hebben, is hij nu vegetariër om milieuredenen en als oud krantenjongen kent hij Bunnik als de binnenkant van zijn broekzak. Als jong lid van P21 staat hij voor een socialer, democratischer en groener Bunnik.

Marco Bosman / Fractieassistent

Marco (46 jaar) heeft een milieukundige en technisch-bestuurskundige achtergrond. Op dit moment werkt hij als adviseur in de energiesector. De komende jaren wil hij zich inzetten om de leefbaarheid in Bunnik verder te verbeteren. Het gaat hierbij niet alleen om de ‘technische’ leefomgeving (energie, duurzaamheid, wonen) maar zeker ook de sociaal-maatschappelijk aspecten (zoals het zorgaanbod).