Bestuur

P21 heeft een enthousiast bestuur. We organiseren avonden over politieke onderwerpen, beheren de site, de verenigingsmiddelen en hebben een reeks formele taken zoals goedkeuring door de leden voor een kandidatenlijst, partijprogramma en begroting, de twee-jaarlijks ledenvergaderingen enzo.  Interesse? Laat het ons weten!

Klik hier voor contact met het bestuur.

Harrie Eijkelhof

Voorzitter

Harrie heeft na zijn studie natuurkunde in Leiden acht jaar lesgegeven in Amsterdam, Senanga (Zambia) en Leiden. Daarna heeft hij vanuit de Universiteit Utrecht gewerkt aan nationale en internationale onderwijsprojecten, formeel tot zijn pensioen in 2014 maar waarom zou je je helemaal terugtrekken uit interessant en zinvol werk? 

Hij volgde al vanaf zijn studietijd politieke ontwikkelingen, werd lid van de PvdA in 1976, maar er was naast werk en gezin (vier kinderen) geen ruimte politiek erg actief te zijn. In 2016 is hij met zijn vrouw verhuisd van Utrecht naar Bunnik. Daar ‘ontdekte’ hij P21. Hij voelde zich snel thuis in de rood-groene familie en leerde allerlei interessante dorpsgenoten kennen. Sinds 2021 maakt hij deel uit van het bestuur van P21. Hij vindt goede samenwerking tussen P21 en de fractie belangrijk en zet zich graag in om samen de doelen uit het verkiezingsprogramma te bereiken.

Michel Nijlant

Penningmeester

Michel Nijlant, vader van twee dochters, heeft ervaring als belangenbehartiger voor woningbouwcorporaties, sociaal werkbedrijven, de vakbond en nu voor het hoger onderwijs. Hij houdt ervan cijfers begrijpelijk te maken.

Eerst alleen met de fiets of hardlopend, toen als huizenzoeker en huizenkoper, nu als hockeyvader en schoolpleinouder heeft hij Bunnik beetje bij beetje leren kennen. Met zijn grote politieke interesse levert hij graag een bijdrage aan het wel en wee in onze mooie gemeente. Naast zijn bestuursfunctie voor P21 werkt hij sinds oktober 2023 fractie-assistent. Maar natuurlijk blijft hij ook fietsen en hardlopen, blijft hij staan langs het hockeyveld en op het schoolplein.. Want “vergaderen in een zaaltje is best leuk, het echte Bunnik vind je buiten”!

Michel draagt graag bij aan een duurzaam, sociaal en prettig Bunnik om te wonen, werken en te recreëren.

Yvon Hoogendijk

Algemeen bestuurslid

Yvon (62 jaar) woont sinds 1983 in de gemeente Bunnik. Ze heeft al eens in alle dorpen van deze groene gemeente gewoond. In 2019 kocht zij samen met haar man een oud pittoresk huisje in het centrum van Odijk. Van 2006 tot 2010 was zij raadslid voor P21 en daarna een korte periode wethouder. Zij is nu voorzitter van de Bunnikse Groenlinks afdeling.

Zij werkt als directeur voor de stichting U op leeftijd. De belangenbehartiger voor senioren in Utrecht Stad. Bij de gemeente Utrecht (raad, college en organisatie), maatschappelijke organisaties en samenwerkingspartners bepleit de stichting onderwerpen die senioren aangaan. Deskundige vrijwilligers staan de stichting bij en zijn de antenne voor zaken die spelen in Utrecht. De stichting organiseert bijeenkomsten: zo willen zij verbinden, inspireren en aanjagen.

Als manager komt zij op voor een samenleving waarin iedereen en alles zich gehoord en gezien voelt. Dus mens en dier, natuur en cultuur. Zij is een betrouwbare bestuurder, die kritische vragen stelt en gezamenlijke opinievorming belangrijk vindt. Samen met gezond verstand komen tot realistische afwegingen.

Vacaturen

Secretaris (lees meer)

Ledenadministratie

Algemeen bestuurslid