Meer investeren in groen

De P21-fractie is blij met het Omgevingsprogramma Groene Koers van Bunnik 2024-2040, dat nu bij de raad voor besluitvorming ligt. Dit programma legt veel van onze wensen voor versterking van groen in de gemeente vast in beleid. Voor actieve uitvoering van het programma is er geld nodig. Dit is en blijft een lastige punt in gemeenteland. Ons College pleit voor voldoende geld om, naast een ‘basis’uitvoering, een aantal z.g.n. ‘accent’projecten op te kunnen pakken. De P21-fractie wil dat de gemeente hier bovenop een extra geldbedrag beschikbaar stelt voor de uitvoering. Hieronder lees je het betoog van fractielid Rob van Mourik, ingebracht bij de politieke avond op 20 juni. Op 4 juli komt het document terug naar de raad voor besluitvorming.

“Al jaren is de raad aan het trekken aan een gestructureerd groenbeleid. Om de zaak te bespoedigen zag de raad zich in 2019 genoopt een motie van P21 over dit onderwerp te steunen. De hele raad deed toen een oproep om meer en diverser groen in de gemeente te creëren. In 2022 resulteerde dit in een hoofdlijnenprogramma dat door de hele raad werd goedgekeurd. Het voorstel dat hier voor ons ligt is een verdere praktische uitwerking van deze door de hele raad gesteunde visie. Deze uitwerking van de groene koers geeft eisen en bijpassende maatregelen die de gemeente kan treffen om het gemeentelijk groen in de dorpen en het buitengebied te verbeteren.

De voordelen van dit plan zijn duidelijk, meer groen betekent schonere lucht, gezonde en gelukkige inwoners, klimaatbestendigere dorpen en gezondere planten en dieren. Dit is de zorgplicht van onze gemeente, een verplichting aan onze inwoners. De mening van onze inwoners over dit onderwerp is ook duidelijk. Om maar een voorbeeld te noemen. Bij iedere boom die verdwijnt is er Bunniks oproer. Dan zijn de inwoners ook betrokken geweest bij het opstellen van deze groene koers. Terecht! Bunnik is zoals in het voorstel staat de groene oase vlakbij de grote stad. De rust die onze groene omgeving creëert draagt bij aan het geweldige vestigingsklimaat en de grote vraag naar woningen in onze omgeving.

Het moge duidelijk zijn, wij staan zeer positief tegenover dit voorstel. De inwoners willen het, op grond van eerdere uitingen wil de raad het ook, en de kosten zijn prima te behappen.

Het collegevoorstel vraagt ons om te kiezen voor ‘variant accent’. En daarvoor in 2025 een incidenteel bedrag van €60.000 beschikbaar te stellen, waarvan slechts €30.000 euro eigen geld is. (De overige €30.000 komen uit subsidies.) Waar hebben we het over!. Deze €30.000 gemeentegeld is een eenmalige peulenschil van 2 euro per inwoner. Wij vinden dit eigenlijk veel te weinig. Laten wij als raad onze verantwoordelijkheid nemen en eindelijk woorden in daden omzetten. Het is precies zoals mijn collega van het CDA het ooit verwoordde, geld moet naar de uitvoering. Er is nu ruimte voor een grotere incidentele bijdrage, er is nu plek om een keer wel te investeren in groen. Wij zouden graag de mening van het college willen horen over een extra incidentele bijdrage. En wij denken echt niet in tonnen. De €30.000 gemeentegeld uit het raadsvoorstel is 3x niks. Waar wij aan denken is hoogstens 6x niks.

Deze investering draagt bij aan het bereiken van onze raadsbreed gesteunde hoofddoelen op het gebied van groen. Het creëren van klimaatbosjes en het verminderen van hittestress zal helpen de negatieve effecten van klimaatverandering in Bunnik tegen te gaan. Het stimuleren van groene initiatieven en kleinschalige landschapselementen helpt de leefbaarheid van onze dorpen te verbeteren.

De reactie van de VVD en het CDA kan ik al uittekenen. Nou heb ik de verkiezingsprogramma’s er eens op nageslagen. In het verkiezingsprogramma van de VVD Bunnik staat dat zij het groen in de dorpskernen willen behouden en versterken. Het verkiezingsprogramma van het CDA Bunnik geeft aan dat het openbare groen beter moeten worden benut en ecologisch moet worden onderhouden. Hoe kunnen wij dat doen zonder hierin ook echt te investeren.

Ik sluit af, de hele raad heeft in de afgelopen jaren meermaals laten zien dat hij een dorp wil met meer groen en meer biodiversiteit. Wij verwachten dat onze collega’s de daad bij het woord zullen voegen en in zullen stemmen met dit plan.”

Hier kan je het verslag in BunniksNieuws over dit onderwerp lezen.

Fractie P21

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.