Thea Schipper

Functie(s):

Lid Recreatieschap

Portefeuille(s):

- Communicatie/burgerparticipatie/klanttevredenheid
- Recreatieve voorzieningen/landschap
- Beleid voor kwetsbare burgers (wmo/awbz)
- Milieu

Meer over mezelf:

Vertrouwen hebben in mensen, gebruik maken van de kennis en het vakmanschap van medeburgers, zaken zo simpel mogelijk organiseren en denken in oplossingen. Zo wil ik graag dingen voor elkaar krijgen.
Op deze manier wil ik me met veel energie inzetten in mijn werk, de fractie van P21 en in de gemeenteraad.

Veel onderwerpen die aan de orde komen in de gemeenteraad gaan over zaken die mensen raken omdat het zich allemaal dicht bij huis afspeelt. Het raakt mij ook en vind ik het fijn om een bijdrage te leveren aan het bestuur van Bunnik. Zo willen wij het leven, wonen en werken in Bunnik voor mensen verbeteren.

Adres:

't Woerel 7
3981 XJ Bunnik
030-6570635