Paul Heijmerink

Functie(s):

Paul is wethouder voor P21 sinds april 2020. Daarvoor was hij raadslid van 2006 tot 2017.

Portefeuille(s):

1e locoburgemeester
Financiën en grondzaken
Duurzaamheid, energietransitie en milieu
Ruimtelijke ontwikkeling (incl. binnendorpelijk bouwen)
Handhaving
Archeologie
Volkshuisvesting/Wonen
Beschermd wonen, daklozen, maatschappelijke opvang
Coördinerend bestuurder invoering Omgevingswet

Meer over mezelf:

Als Bunniker vind ik het belangrijk dat onze gemeente een stabiel en goed bestuur heeft.
Daar werk ik graag aan vanuit mijn visie dat voor een leefbare samenleving de verschillen niet te groot moeten zijn en dat er respectvol moet worden omgegaan met de natuur en haar hulpbronnen.