Jocko Rensen

Functie(s):

Jocko Rensen is sinds juli 2020 wethouder vanuit P21 en De Liberalen.

Portefeuille(s):

3e loco burgemeester
Groenbeleid
Beheer openbare ruimte (inclusief afval en water)
Landschap
Toerisme en recreatie
Gemeentelijke eigendommen/accommodaties
Wmo (individuele voorzieningen)
Volksgezondheid (inclusief 5G)
Cultuur
Sport
Subsidiebeleid
Projectbestuurder Transformatie stationsgebied/Knooppuntontwikkeling
Coördinerend bestuurder integrale beleidsontwikkeling Sociaal Domein