Henny Mourits

Portefeuille(s):

- Economische ontwikkeling
- Ruimtelijke ordening en woonomgeving
- Bestemmingsplannen dorpen

Meer over mezelf:

Toen ik bij gemeenteraadsverkiezingen van 2010 tot raadslid werd gekozen, was ik blij en trots. Blij dat ik de inwoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven mocht vertegenwoordigen in de gemeente en trots dat zij mij hadden gekozen. Mijn motivatie om me beschikbaar te stellen was het idee een bijdrage te kunnen leveren aan een prettige leefbare woonomgeving. Ik sta volledig achter onze normen en waarden, de partijbeginselen van P21, en wil binnen dat groene, sociale en progressieve kader samen met mijn fractiegenoten graag invloed uitoefenen op de keuzes die in de gemeente worden gemaakt en bijdragen aan een betere maatschappij. Het welzijn van de mensen gaat wat mij betreft voor het asfalteren van een weg. Het gaat vaak om kleine maar belangrijke beslissingen die net het verschil maken.

h.mourits@bunnik.nl

Adres:

Langstraat 86
3981EV Bunnik
030-6570512
h.mourits@bunnik.nl