Erik Alsema

Functie(s):

Bestuurslid sinds november 2014
Voorzitter sinds 2018

Meer over mezelf:

Ik woon sinds het voorjaar van 2014 in Bunnik en ik heb daarvoor zo'n 40 jaar in Utrecht gewoond. Bunnik trok me aan vanwege de ruimte, de groene omgeving en, niet te vergeten, de fietsbare afstand naar Utrecht, waar ik werk. Ik heb twee kinderen die beide studeren en niet meer thuis wonen.
Ik ben oorspronkelijk opgeleid als natuurkundige en heb na mijn studie lange tijd als onderzoeker aan de Universiteit Utrecht gewerkt op het gebied van duurzame energie. Sinds 2008 werk ik bij W/E adviseurs, een adviesbureau voor duurzaam bouwen, in Utrecht. Ik ben daar vooral bezig met (inter)nationale samenwerkingsprojecten op het gebied van duurzaam bouwen en duurzame energieopwekking.
Natuurlijk probeer ik ook mijn eigen woning in Bunnik zo duurzaam mogelijk te maken, onder andere met zonne-energie en goede isolatie. Meer hierover kun je vinden op Huis vol Energie.
Graag wil ik me de komende tijd inzetten om Bunnik nóg groener te maken, samen met de mensen van P21 en andere inwoners van Bunnik.

Adres:

erikalsema [at] hotmail.nl