Astrid van der Stijl

Functie(s):

Astrid (71 jaar) is sinds 2002 betrokken bij de gemeentepolitiek, eerst als fractie-assistent en sinds 2006 in de gemeenteraad. Ze is dan ook van dichtbij betrokken geweest bij de transitie van zorg en welzijn van Rijk naar de gemeente. Daarnaast waren ook andere thema’s als het tot stand komen van de Biga, Sporthuis Bunnik en de MFA Kersentuin haar onderwerp. Binnen de agendacommissie bepaalde ze mee welke onderwerpen de raad aanpakt en ze is voorzitter van de werkgeverscommissie voor de griffie. Astrid ziet er naar uit nieuwe onderwerpen aan te pakken waarbij ze bijvoorbeeld haar ervaring als vrijwilliger bij het Museum Oud Amelisweerd kan gebruiken. Astrid woont sinds 1986 in Odijk.

Portefeuille(s):

- Onderwijs (inhoudelijk)
- Inkomen en werkgelegenheid
- Cultuurbeleid
- Subsidieverordening en accommodatiebeleid
- Maatschappelijke opvang

Meer over mezelf:

Ik ben in 2000 lid geworden van P21. In 2002 vroeg de fractie van P21 een fractie-assistent, omdat ik benieuwd was wat er in Bunnik allemaal speelt en hoe de politiek daarmee omging heb ik me aangemeld. Ik heb 4 jaar meegelopen als fractie-assistent en ben ik 2006 in de Raad gekomen.
De afgelopen 12 jaar ben ik werkzaam geweest op de afdeling Sociale zaken van verschillende gemeenten. Tot mijn werkzaamheden behoorde het weer re-integreren van mensen uit de bijstand richting betaald werk of vrijwilligerswerk. Samen uitzoeken wat hiervoor nodig was en het begeleiden en motiveren. Dit werk geeft veel voldoening.

Adres:

Speenkruid 23
3984 BG Odijk
tel. 030-6571348