Arie Viskil

Functie(s):

Fractievoorzitter
Arie is de fractievoorzitter van P21. Hij zit al sinds 2010 in de gemeenteraad en heeft in mei 2017 het fractievoorzitterschap van Paul Heijmerink overgenomen. Hij geeft in die rol de meningen in de fractie ruimte maar weet ook tijdig een pragmatische rol te vervullen om politieke doelen haalbaar te maken. Arie heeft een breed perspectief en gedegen financiële kennis, onder andere opgedaan bij zijn werk op het gebied van het begeleiden van medewerkers in de publieke sector naar nieuw werk. Arie woont sinds 1972 in Bunnik.

Portefeuille(s):

- Samenwerkingsverbanden
- Sportbeleid
- Openbare orde en veiligheid

Meer over mezelf:

Sinds 1972 woon ik, ondanks een uitstap naar Utrecht en IJsselstein in de periode 1980-1995, in de mooie en groene gemeente Bunnik. Ik ben gelukkig getrouwd met José van Rijn, zij is geboren en getogen in Bunnik, en samen hebben wij twee kinderen. Onze dochter Jolanda en zoon Korné hebben inmiddels beide het ouderlijk huis verlaten. Naast mijn werkzaamheden voor de gemeente Bunnik, ben ik adviseur bij POSG, waar ik mij met name bezig houd met personele mobiliteit binnen de (semi-) overheid. POSG bemiddelt al vele jaren ambtenaren en politieke ambtsdragers van werk naar werk.

Als gemeenteraadslid van P21 houd ik mij binnen de fractie onder andere bezig met dossiers op het gebied van sport, samenwerking en veiligheid. Tevens ben ik plaatsvervangend fractievoorzitter en zit ik namens de raad in de werkgeverscommissie van de griffie. Ik hecht veel waarde aan wat er leeft onder de achterban van P21 en probeer hun mening door te laten klinken in de verschillende discussies die gevoerd worden in de gemeenteraad. Daarnaast sta ik open voor kritieken van Bunnikers die niet op P21 hebben gestemd, want gezamenlijk kunnen we de gemeente Bunnik verder brengen en verbeteren, waarbij de voor mij belangrijke kernwaarden 'sociaal, eerlijk en groen' voorop staan.

Adres:

Hoefsmedenhof 6,
3981 TC Bunnik
030 6571734
a.viskil@bunnik.nl