Kandidatenlijst P21: vernieuwing en ervaring

P21 presenteert met trots haar kandidatenlijst voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Bij de eerste 10 kandidaten zitten vier zittende raadsleden en zes enthousiaste nieuwkomers. Ook spreekt de partij de ambitie uit om Erika Spil voor de komende periode voor te dragen als wethouder.

De eerste tien kandidaten vormen een team met een brede achtergrond: een mooie man – vrouw verdeling; de leeftijden variëren van 25 tot 71 en alle kernen zijn vertegenwoordigd. Het team heeft kandidaten met een uitgesproken sociaal profiel, zoals lijsttrekker Arie Viskil en met een duidelijk groen profiel, zoals de nummer 2 Inge Verhoef. Kortom, met dit team en het groene en sociale programma (zie op www.p21.nl) is de partij klaar voor de verkiezingen.

De ledenvergadering van P21 steunde woensdag 10 januari van harte de voorgedragen kandidaten en voordracht van Erika Spil als wethouderskandidaat.

Beschrijving eerste 10 kandidaten

1.Arie Viskil (Bunnik). lijsttrekker
Arie (58 jaar) heeft 8 jaar ervaring in de gemeenteraad en heeft in mei 2017 het fractievoorzitterschap van Paul Heijmerink overgenomen. Hij geeft in die rol de meningen in de fractie ruimte maar weet ook tijdig een pragmatische rol te vervullen om politieke doelen haalbaar te maken. Arie heeft een breed perspectief en gedegen financiële kennis, onder andere opgedaan bij zijn werk op het gebied van het begeleiden van medewerkers in de publieke sector naar nieuw werk. Arie woont sinds 1972 in Bunnik.

 

2.Inge Verhoef (Bunnik)
Inge (41 jaar) is bioloog en is vanuit haar werk actief met het betrekken van inwoners bij initiatieven om energie te besparen en duurzame energie mogelijk te maken. Ze is ook actief bij lokale initiatieven zoals de Energiegroep Bunnik en Bunnik Natuurlijk. Inge wil graag de inwoners laten meebeslissen bij belangrijke maatschappelijke thema’s. Ze zet zich graag in voor groen, duurzaamheid en de energietransitie.


 

3.Ralph Hallo (Odijk)
Ralph (61 jaar) heeft een lange staat van dienst als adviseur en lobbyist op het gebied van duurzaamheid en burgerparticipatie zowel in Brussel als Den Haag. Hij is van huis uit jurist en inmiddels zeer breed georiënteerd. Hij heeft ruime ervaring met het zich snel eigen maken van problemen die spelen en die te vertalen naar politieke oplossingen. Zijn bestuurlijke ervaring met organisaties die zorgvuldig moeten omgaan met begrensde financiële middelen zet Ralph graag in voor de gemeente Bunnik, waar hij sinds 1994 woont.

4.Nicky van der Voort (Werkhoven)
Nicky (29 jaar) is vier jaar geleden in de raad gekomen. Nicky heeft veel ervaring opgedaan op het gebied van het sociaal domein en jeugdbeleid en zich ingezet voor goede toegankelijke zorg en behoud van openbaar groen. In haar werk buiten de politiek heeft ze mensen begeleid naar nieuw werk. Ze heeft geschiedenis en internationale betrekkingen gestudeerd. Nicky woont bijna haar hele leven in Werkhoven en ziet er naar uit verder te gaan met het raadswerk.

 

5.Astrid van der Stijl (Odijk)
Astrid (71 jaar) is sinds 2002 betrokken bij de gemeentepolitiek, eerst als fractie-assistent en nu 12 jaar in de gemeenteraad. Ze is dan ook van dichtbij betrokken geweest bij de transitie van zorg en welzijn van Rijk naar de gemeente. Daarnaast waren ook andere thema’s als het tot stand komen van de Biga, Sporthuis Bunnik en de MFA Kersentuin haar onderwerp. Binnen de agendacommissie bepaalde ze mee welke onderwerpen de raad aanpakt en ze is voorzitter van de werkgeverscommissie voor de griffie. Astrid ziet er naar uit nieuwe onderwerpen aan te pakken waarbij ze bijvoorbeeld haar ervaring als vrijwilliger bij het Museum Oud Amelisweerd kan gebruiken. Astrid woont sinds 1986 in Odijk.


6.Jeroen Sterk (Bunnik)
Jeroen (51 jaar) was van 2006 tot 2010 en sinds mei 2017 deel van de fractie. Hij werkt als advocaat en zet zijn kennis en ervaring graag in voor zijn maatschappelijke betrokkenheid bij onze gemeente. Hij schakelt snel en heeft in de gemeente onder meer ervaring opgedaan op het terrein van ruimtelijke ordening en financiën. Jeroen is opgegroeid in Bunnik en woont er zijn hele leven, met korte onderbrekingen in de omgeving.


7.Anne Ruth Webbink (Bunnik)
Anne Ruth (38 jaar) is organisatiepsycholoog en bedrijfskundige en is werkzaam als adviseur organisatieontwikkeling bij een financiële dienstverlener. Ze is actief in het Bunnik aan zet fonds. Dat fonds geeft veel initiatieven die van mensen uit de gemeente komen eenmalig een zetje geeft om echt van de grond te komen. Ze is 3 jaar geleden met haar man en twee kinderen in Bunnik komen wonen en zet zich graag in voor behoud van groen en voorzieningen.

 

8.Alie van Veenendaal (Bunnik)
Alie (52) woont al meer dan 15 jaar in Bunnik. In het dagelijks leven is ze adviseur bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. In de afgelopen jaren heeft ze zich als vrijwilliger ingezet voor school, speelotheek en sport. Nu zet ze zich met plezier in voor P21, als bestuurslid en secretaris, en straks als fractie-assistent en kandidaat. Ze wil zich graag inzetten voor de gemeente waar ze het al zo lang heerlijk vertoeven en wonen vind. Waarom? Ze houdt van de openheid en afwisseling in het gebied, de ruimte en het groen in de wijken, voor kinderen heel dichtbij allerlei keuze in sport en spel.

 

9.Cor van den Berg (Odijk)
Cor  (25) is nu nog student, maar zal binnenkort afstuderen met een bachelor biologie en een master toegepaste ethiek op zak. Hij is dit jaar voor het eerst pas echt actief geworden bij P21, maar is zeer gemotiveerd om zich te verdiepen in de lokale politiek  en zich in te gaan zetten voor een groen en sociaal Bunnik.

 

 

10.Koen van Gulik (Bunnik)
Koen (60) is uitgever in het dagelijks leven. Koen’s drijfveer om lokaal in de politiek te gaan: “Op lokaal niveau wordt de politiek bedreven die er echt toe doet, die het dichtst bij de burger staat. Daar wordt het beleid bedacht, gemaakt en gecontroleerd, dat ons allen en onze kinderen direct raakt. En daaraan draag ik graag mijn steentje bij”.


 

 

Volledige lijst:

 

Nr Naam Woonplaats
1 Arie Viskil Bunnik
2 Inge Verhoef Bunnik
3 Ralph Hallo Odijk
4 Nicky van der Voort Werkhoven
5 Astrid van der Stijl Odijk
6 Jeroen Sterk Bunnik
7 Anne Ruth Webbink Bunnik
8 Alie van Veenendaal Bunnik
9 Cor van den Berg Odijk
10 Koen van Gulik Bunnik
11 Wypke Zuidweg Werkhoven
12 Thea Schipper Bunnik
13 Lambert Martens Odijk
14 Henny Mourits Bunnik
15 Alex Kaat Bunnik
16 Els Otterman Bunnik
17 Arjen Hussem Odijk
18 Jonna Gjaltema Bunnik
19 Agnes Laurens Bunnik
20 Jan Willem Noordenbos Odijk
21 Paul Heijmerink Bunnik
22 Connie Tukker Odijk
23 Gert-Jan van den Nieuwenhuijzen Bunnik
24 Emiel Helmich Odijk
25 Martien Das Bunnik
26 Aantje Leeuwis Odijk
27 Henk Meerdinkveldboom Odijk
28 Mariska Reijmerink Bunnik
29 René Walburgh Schmidt Bunnik
30 Meinte Blaas Bunnik
31 Jaap Dekker Odijk
32 Yvon Hoogendijk Odijk
33 Erik Alsema Bunnik
34 Cor Jorna Odijk
35 Peter Don Bunnik
36 Gerrit den Uyl Odijk
37 Rob Zakee Bunnik
38 Vincent Bijlo Bunnik

 

 

Nog geen reacties

P21 waardeert het als u een reactie geeft. Wel verwachten wij dat u zich aan algemeen geldende fatsoensnormen houdt.

Reageren?

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.