Beschuldigingen van de heer Baart de la Faille raken kant noch wal en zijn funest voor open debatcultuur

De heer Baart de la Faille uit in een ingezonden brief in Bunniks Nieuws (d.d.10 april 2021) vergaande beschuldigingen aan het bestuur en raadsleden van P21 en aan de burgemeester. Aanleiding is het plan Hoenderik voor de bouw van woningen aan rand van Bunnik, nabij de Kromme Rijn.

De gemeenteraad heeft in oktober 2020 na een zorgvuldig afwegingsproces en na  het horen van diverse experts dit plan geen goedkeuring gegeven. De P21 fractie is steeds een belangrijke motor geweest achter het debat over dit plan en het afwegingsproces in de gemeenteraad. De heer Baart de la Faille, die zich al lange tijd verzet tegen de bouwplannen rond Hoenderik, is niet tevreden met dit resultaat, maar meent dat het halve Bunnikse bestuur, inclusief fractie en bestuur van P21, een P21 wethouder en de huidige burgemeester niet integer hebben gehandeld. Zijn voornaamste klacht betreft de vermeende invloed die een projectontwikkelaar die het plan Hoenderik heeft verdedigd, zou hebben gehad op de besluitvorming binnen P21.

Het bestuur en fractie van P21 verzetten zich krachtig tegen deze voorstelling van zaken.  Dat in een klein dorp als Bunnik maatschappelijk actieve personen in verschillende rollen naast of tegenover kunnen komen te staan, is haast onvermijdelijk. Naast persoonlijke integriteit, is daarom een zuivere en eerlijke beoordeling van de verschillende rollen waarin personen handelen of  zich uitspreken dan ook van grote waarde.  Dit geldt niet alleen voor bestuurders, maar ook voor inwoners die hun mening laten horen, zoals de heer  Baart de la Faille.

P21 als partij, het P21 bestuur en de raadsleden staan uiteraard pal voor een integere bestuurscultuur. We gaan hier nu niet in op de hele lijst van verdachtmakingen die de heer Baart de la Faille in zijn brief noemt. Al deze  zaken heeft hij eerder met het P21 bestuur besproken  en op de voorlaatste ledenvergadering van P21 heeft hij opnieuw ruimte gekregen om zijn aantijgingen te verwoorden. Het bestuur en de fractie zijn daar toen  serieus op ingegaan. Zijn klachten vonden echter geen weerklank bij andere leden van de partij.

Ook uit het rapport dat de burgemeester nu heeft laten opstellen volgt kennelijk geen steun voor de beschuldigingen van de heer Baart de la Faille. Vanuit P21 is eerder aangegeven dat we geen bezwaar zien in het openbaar maken van dit rapport, de burgemeester heeft een andere afweging gemaakt.

Tot slot dit: Een integer openbaar bestuur bestaat bij de gratie van een open debatcultuur waarin men op basis van onderbouwde argumenten meningen uitwisselt en een visie ontwikkelt. Inbreng vanuit verschillende invalshoeken en inhoudelijke expertises is daarbij gewenst. Het blijven herhalen van op de persoon gerichte beschuldigingen, zonder feitelijke onderbouwing, is echter funest voor zo’n debatcultuur.

Bestuur van P21

1 gedachte over “Beschuldigingen van de heer Baart de la Faille raken kant noch wal en zijn funest voor open debatcultuur”

  1. Een kind kan verzinnen je commerciële belangen buiten de politiek moet houden. Het gaat mij niet personen, ik ken ze niet eens en wens ze alle goeds toe. Het gaat mij om de ongezonde cultuur van vermenging die door het bestuur wordt verdedigd en derhalve zal voortduren.
    Ik ben daarop blijven drammen juist omdat dit binnen P21 niet ter discussie mag staan. Het bestuur heeft een notitie met vragen van mij voor de voorlaatste ALV vakkundig onder tafel gewerkt. Ik heb er desondanks ter vergadering iets over gezegd. Een discussie kan dit niet genoemd worden.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.