Update vanuit de fractie: hoe zit het met de bomenkap? (Met update 22 december 2022)

De afgelopen weken hebben wij gezien hoe belangrijk bomen zijn voor de inwoners van Bunnik. Tijd voor een korte opsomming vanuit de fractie van P21 over een aantal zaken die de laatste weken hebben gespeeld.

Populieren aan de Marsdijk: in overeenstemming met beleidsregels gekapt?

Een aantal bomen aan de Marsdijk is deze herfst gekapt. De kap van deze bomen is onderdeel van een onderhoudsronde vanuit de gemeente waarin 116 bomen zijn gekapt (ca. 1% van de bomen op gemeentegrond). ‘Oei wat zonde’ was de reactie van een inwoner over de kap van de bomen aan Marsdijk. Andere inwoners maakten zich ook zorgen en hebben een brief aan de gemeente verstuurd om deze zorgen kenbaar te maken. P21 heeft technische gegevens over de kap van deze bomen opgevraagd. Uit de reactie van de gemeente blijkt dat een boomveiligheidscontrole had laten zien dat een aantal van de bomen problemen had zoals plakoksels, scheuren of afgebroken takken. Niet zo erg dat de gemeente meteen moest kappen maar wel erg genoeg om vervolgstappen te nemen. Wij hebben van de gemeente begrepen dat er voor deze bomen toen een afweging gemaakt is (voordelen/nadelen kappen) op basis van het puntensysteem in de beleidsregels. Deze afweging vormt de onderbouwing voor het verlenen van kapvergunningen voor de bomen aan de Marsdijk. Ons is verteld door de gemeente dat er een vervangingsplan gemaakt is voor de bomen met een combinatie van soorten populieren. Ook voor andere bomen die gekapt zijn als onderdeel van deze onderhoudsronde zijn wij verzekerd dat er vervangende bomen worden geplant.


Abelen aan het Oostromsdijkje: tekortkomingen in het vergunningsproces?

Ook bomen aan het Oostromsdijkje stonden op de nominatie gekapt te worden. Fractie Visser heeft terechte vragen gesteld aan de gemeente over de kapvergunning voor deze bomen. De gemeente had een aantal vergunningen voor de kap van bomen in het buitengebied samengevoegd en gepubliceerd onder de naam van één locatie terwijl deze vergunning over meerdere locaties ging. Deze vergunningsaanvraag was dus niet helder gecommuniceerd. De fractie van P21 deelt de mening van Fractie Visser dat het vergunningsproces tekort heeft geschoten. Maar de mening van Fractie Visser dat het proces opnieuw doorgelopen moet worden delen wij niet. Voor zover wij kunnen beoordelen lijkt het dat het opnieuw doorlopen van het proces niet tot een andere uitkomst gaat leiden. De kap van deze bomen lijkt te voldoen aan de beleidsregels. Als raadslid ben je gekozen (soms moeilijke) afwegingen te maken. Als P21 concluderen wij dat wij vooruit willen kijken: hoe zorgen wij ervoor dat dit in de toekomst niet weer gaat gebeuren? Wij vragen dus bij de komende raadsvergadering voor een evaluatie van het proces met concrete afspraken over verbeterpunten zoals communicatie naar inwoners toe.

UPDATE 22-12-2022: Het verzoek van P21 aan het College voor een evaluatie van het proces is door de raad aangenomen (16 stemmen voor, 1 stem tegen). Het verzoek van Fractie Visser voor het opnieuw doorlopen van het proces kreeg geen meerderheid (2 stemmen voor, 15 tegen).

Populieren langs de Kromme Rijn: verantwoordelijkheden gemeente?

Een aantal bomen naast de Kromme Rijn ten noordwesten van Bunnik zijn ook gekapt. Deze bomen stonden op particuliere grond en de kap hiervan staat dus los van de gemeentelijke onderhoudsronde. Een aantal inwoners hebben hun zorgen over de kap van deze bomen geuit in een brief aan de gemeente. Zij hebben vraagtekens gezet bij de verantwoordelijkheden van provincie en gemeente voor de beslissing om de kap van deze bomen toe te staan. Inwoners zoeken ook manieren om de natuurwaarden van grond dicht bij de Kromme Rijn te verhogen en/of beter te beschermen. Over deze punten stellen wij vragen in de komende raadsvergadering.

UPDATE 22-12-2022: In reactie op de brief van inwoners en vragen van P21 heeft de wethouder bevestigt dat er een kapvergunning aangevraagd had moeten worden voor deze bomen. Hoewel de aanvraag van een vergunning de kap hoogstwaarschijnlijk niet tegen had kunnen houden, had er dan wel eisen gesteld kunnen worden over bijvoorbeeld fasering en herplant. Daarom gaat de gemeente de grondeigenaar alsnog verplichten tot het indienen van een vergunningsaanvraag en gaat eisen over herplant stellen. Over opties voor het beter beschermen van de natuurwaarden van grond langs de Kromme Rijn is er geen eenvoudig antwoord. Wij blijven zoeken naar mogelijkheden.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.