P21 zwaar teleurgesteld in wegduiken Bunnikse raad voor klimaatproblemen

24 september 2021 Donderdagavond werd het voorstel van tafel geveegd om als gemeente meer duurzame energie op te wekken om de gevolgen van het klimaatprobleem tegen te gaan. Niet alleen werd een onderzoek naar windenergie langs de A12 geblokkeerd. Maar ook de mogelijkheden om meer duurzame energie op te wekken door zonnevelden werd op de … Lees meer

Terugblik op de ALV van 30 maart

Op de ALV van 30 maart werden een aantal belangrijke zaken besproken. Ons raadslid Wypke Zuidweg vertelde over de dilemma’s die spelen in het sociaal domein. Hieronder vallen onder meer de jeugdhulp, de maatschappelijke ondersteuning vanuit de Wmo en de “Participatie”. Er dreigen forse tekorten te ontstaan door de lage uitkering van de Rijksoverheid enerzijds … Lees meer

Beschuldigingen van de heer Baart de la Faille raken kant noch wal en zijn funest voor open debatcultuur

De heer Baart de la Faille uit in een ingezonden brief in Bunniks Nieuws (d.d.10 april 2021) vergaande beschuldigingen aan het bestuur en raadsleden van P21 en aan de burgemeester. Aanleiding is het plan Hoenderik voor de bouw van woningen aan rand van Bunnik, nabij de Kromme Rijn. De gemeenteraad heeft in oktober 2020 na … Lees meer

De coalitiepartijen dragen Jocko Rensen voor als derde wethouder in Bunnik

De fracties van P21 en De Liberalen dragen gezamenlijk Jocko Rensen (53) voor als derde wethouder in Bunnik. Hiermee kiezen beide fracties conform het opgestelde profiel voor een ervaren wethouder, die goed bekend is met de bestuurlijke gremia en opgaven in de provincie Utrecht. Met zijn benoeming zal het huidige college, dat nu bestaat uit … Lees meer

P21 stelt vragen over sluiting zwembad

De fractie van P21 was onaangenaam verrast door de berichtgeving over de sluiting van zwembad Laco in Bunnik. We vinden het zwembad een belangrijke maatschappelijke voorziening en we staan achter het initiatief van vele inwoners die de petitie ‘Laat zwembad Bunnik niet zinken’ hebben gestart. Die petitie is inmiddels door 543 mensen ondertekend. Naast het belang voor zwemonderwijs heeft het zwembad ook … Lees meer

Wethouder Erika Spil verlaat de gemeente Bunnik, Paul Heijmerink volgt haar op

Erika Spil (P21) heeft vandaag, 24 maart, bekend gemaakt dat ze haar wethouderschap neerlegt. Ze wordt wethouder in de gemeente Voorschoten. Fractievoorzitter van P21 Inge Verhoef:  “We vinden het heel jammer dat Erika weggaat. Ze heeft veel bereikt voor Bunnik op het gebied van groen, duurzaamheid en woningbouw. Ze heeft de financiën helpen gezond te … Lees meer

P21 wil autoverkeer en parkeerdruk te verminderen door afspraken met bedrijven.

Op initiatief van P21 raadslid Jeroen Sterk is op 5 maart een motie in de gemeenteraad aangenomen waarin we erop aandringen dat het College afspraken maakt met lokale bedrijven over mobiliteitsplannen. In deze mobiliteitsplannen zou  het gebruik van fiets en OV moeten worden gestimuleerd en autogebruik  worden ontmoedigd. Op deze manier hopen dat autoverkeer over … Lees meer