Standpunten

P21 staat voor een groen en sociaal Bunnik
Binnen de afspraken in het coalitie-akkoord met De Liberalen, is het P21-verkiezingsprogramma-2014-2018 de leidraad voor de fractie voor de periode tot 2018.

Enkele hoofdpunten:

P21 kiest voor goede zorg 
Gemeenten krijgen straks van het Rijk extra zorgtaken opgelegd tegen een afgeroomd budget. Dit geld dient efficiënt en sociaal besteed te worden. In het coalitie-akkoord heeft P21 een extra financiële buffer bedongen om goede zorg te kunnen blijven leveren.

P21 kiest voor sociale woningbouw
Oude, jonge en gescheiden mensen willen ook graag een betaalbare huis. Daarvoor moeten deze groepen vaak noodgedwongen onze gemeente verlaten. P21 zal zich inzetten voor meer betaalbare huurwoningen in onze gemeente; bij nieuwbouw projecten minimaal 30%.

P21 kiest voor minder verkeersoverlast
De kernen in onze gemeenten hebben te maken met veel doorgaand autoverkeer. Bijvoorbeeld vanaf Utrecht, Zeist of Wijk bij Duurstede naar de A12 oprit in Bunnik.
Na het doortrekken van de Baan van Fectio wil P21 de Provinciale weg door Bunnik minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer door bijvoorbeeld een maximum snelheid van 30 km. Dit punt van P21 is ook vastgelegd in het coalitie-akkoord.

P21 kiest voor een groene gemeente
 P21 staat voor behoud van het groene buitengebied. We zijn kritisch over de plannen voor een nieuwe oostelijke aansluiting op de A12 vanaf Houten en op plannen voor bedrijven in het groene gebied onder de A12.  Op milieugebied staat P21 voor de ambitie om als gemeente klimaatneutraal te worden.

P21 kiest voor de fietser
P21 wil meer veilige fietsroutes. Zoals we ook het vrij-liggende fietspad op het Oostromsdijkje mogelijk hebben gemaakt. En op gevaarlijke punten mag het best wat minder  hard, zoals op de provinciale weg naar Utrecht waar de oversteekplaatsen nu te gevaarlijk zijn. in het coalitie-akkoord is dankzij P21 bedongen dat het buitengebied onder de A12 autoluw wordt gemaakt.

P21 wil geen ontwikkeling van Odijk-west
P21 was en is tegen de oude plannen voor een grote wijk aan de overzijde van de provinciale weg van Odijk.  Dankzij P21 is nu gekozen voor slechts een bescheiden en energie-neutrale en miloieuvriendelijke wijk (130-150 woningen): Het Burgje.